onsdag 18 mars 2020

"Gender equality means gender equality"

Satt och skrev en rapport - in English of course - om hur vi arbetar med jämställdhet på min arbetsplats. Jobbar i en internationell koncern där det övergripande klimatet är rätt så gubbigt och om jag tycker att vi har väldigt mycket kvar att jobba med så kan jag ju säga att jämfört med många andra bolag i andra länder så är vi ett djävla jämställdhetsföredöme.

Tänkte i alla fall slänga in en definition av termerna jämlikhet och jämställdhet eftersom jag helt fördomsfullt tänkte att det kanske sitter en och annan surmagad gubbe som inte ens förstår att det är skillnad. Så jag skrev in följande i Google Translate:
Med jämlikhet avses rättvisa förhållanden mellan alla individer i samhället, oberoende av till exempel etnicitet, religion, sexuell läggning, kön eller social tillhörighet. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan könen.
 
Kunde inte låta bli att skratta åt Googles översättning av den sista meningen: Gender equality means gender equality.
 
Ja, varför ska man krångla till det?  
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar